• TASSEN
  • PORTEMONNEES
  • RIEMEN
  • SHAWLS
  • CADEAUBONNEN

DISCLAIMER.

DISCLAIMER.

Informatie over de inhoud van deze website. Voor alle duidelijkheid wijst ESMADA. ten aanzien van de website www.esmada.nl u op het volgende: De website en alle onderdelen daarvan,  zijn eigendom van ESMADA. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ESMADA. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door ESMADA. met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. ESMADA. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel  ESMADA. alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is ESMADA. niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

BEDANKT!